LATIJAS ABSOLŪTĀ ČEMPIONĀTA ’2015

Taku orientēšanās
3.-5.jūlijs Amatciems

Nolikums


MĒRĶIS, UZDEVUMS

Popularizēt Taku-O, kā vienu no aktīvās atpūtas veidiem.
Radīt līdzvērtības un vienotības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām.
Dot iespēju ikvienam personīgi izvērtēt savas orientēšanās un kartes interpretācijas spējas.
Noskaidrot absolūti spēcīgāko Taku-O sportistu.
Noskaidrot precīzākos orientieristus TempO sacensībās.

ORGANIZATORI

Sacensības rīko OK "Kāpa", b/ba Taciņa.

Sacensību tiešo vadību veic rīkotāju apstiprināta tiesnešu kolēģija - galvenā tiesnese Zita Rukšāne, kartes un distances Atis Rukšāns, inspektors Jānis Rukšāns

PROGRAMMA

Sacensības notiks 3.-5.jūlijā AMATCIEMĀ, Amatas novadā X:578760; Y:6341502; Lat:57.2098758, Lon: 25.3039018 (karte)

3.jūlijs
14:30 Dalībnieku reģistrācija
16:00-19:00 Starts preO distancē X:578598, Y:6341954; Lat:57.2139963, Lon:25.3013720
21:00 Sacensību atklāšana
4.jūlijs
15:00-18:00 Starts preO distancē X:578818, Y:6342094; Lat:57.2151849, Lon:25.3050599
21:00 Apbalvošana, koncerts, zaļumballe
5.jūlijs
9:00-12:00 Starts tempO distancē X:578818, Y:6342094; Lat:57.2151849, Lon:25.3050599
15:00 Noslēgums, apbalvošana

DALĪBNIEKI

Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma.
Grupas: E, B

„E” grupa - dalībnieki, kuriem ir pieredze orientēšanās sportā un kuri ir droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām.

„B” grupa - iesācēji un arī tie, kuri vēl nav droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām.

Kolektīviem vai pašiem dalībniekiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko palīdzību. Rīkotāji neatbild par dalībnieku veselības stāvokli un drošību distancē. Ja dalībnieks nevar nodrošināt sev palīgu, par to var vienoties ar rīkotājiem atsevišķi.

KARTE UN APVIDUS

1.distance - pārsvarā skuju koku mežs ar jaunaudzēm. Reljefs ar lielām un vidējām formām. Caurredzamība - vidēja. Grants un zemes ceļi, sausā laikā vietām var būt smilšaini. Max kāpums 7,5% - 25m, 6% - 45m. 1,8 km, 25 KP, 2 LKP ar 2 uzdevumiem katra distances beigās; no finiša līdz startam 0,8 km

2.distance un tempO – asfaltēti ceļi Amatciemā ar labu redzamību. Max kāpums 9,3% - 30 m; 5,5% - 150 m. Vidējas reljefa formas. Pre-O distance 2,3 m, 25 KP, 1 LKP ar 2 uzdevumiem distances beigās; attālums no finiša līdz startam 0,9 m. TempO distance 2,4-2,8 km; 6-7 stacijas ar 5 uzdevumiem katrā.

Karšu mērogs 1:5000. Augstumlīknes ik pēc 2,5 m.Kartes zīmētas 2015.g.pavasarī.

DALĪBAS MAKSA

Iepriekšējie pieteikumi, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, grupu un komandu, līdz 1.07.15. elektroniski ruksanez@inbox.lv vai takuO mājas lapā. Piesakoties pēc noteiktā termiņa dalības maksa +50%.

Dalības maksa - visas distances 30 Euro, atsevišķas distances dalības maksa 10 Euro.

Reģistrētiem Latvijas ODB (tiks pārbaudīts Latvijas ODB reģistrs), sadarbības partneriem un "Kāpa 2015" O-skrējiena dalībniekiem, uzrādot dalībnieka numuru, 50% atlaide.

„B” grupas dalībniekiem: visas distances 9,00 Euro, atsevišķas distances dalības maksa 3,00 Euro.

1999.gadā dzimušajiem un jaunākiem dalībniekiem atlaide 50%.

Starts brīvi izvēlētā laikā norādītajā intervālā

APBALVOŠANA

Dalībnieku rezultātus vērtēs atbilstoši Latvijā pastāvošajiem sacensību noteikumiem: www.lof.lv

Latvijas absolūto čempionu nosaka pēc divu dienu PreO distanču izcīnīto punktu un laiku summas E grupā (tikai Latvijas ODB reģistrā esošos). Čempionāta pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar LOF medaļām.

Paralimpiskā kausa uzvarētājus individuāli nosaka pēc divu dienu PreO distanču izcīnīto punktu un laiku summas paraolimpiskajiem dalībniekiem E grupā. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām.

Paralimpiskā kausa labāko komandu noteiks, summējot katras PreO distances divu labāko paralimpisko dalībnieku rezultātus. Komandas par izcīnītajām pirmajām trīs vietām tiks apbalvotas ar diplomiem un kausiem.

APMEŠANĀS

Sacensību centrs un dalībnieku nometne "Spuģos" - teltsvietas cena 3.50 EUR par nakti. Citas apmešanās iespējas: www.amatasnovads.lv vai www.cesis.lv