KĀPA 2015

MTBO - 2 dienas

Latvijas velo-O čempionāts garajā distancē
Latvijas kausa 10. un 11. posms
Lietuvas kausa 14. posms

Nolikums


MĒRĶIS, UZDEVUMS

Veicināt veloorientēšanās attīstību Latvijā. Popularizēt velo-o kā atraktīvu un videi draudzīgu orientēšanās sporta veidu.

ORGANIZATORI

Sacensības organizē orientēšanās klubs "Kāpa", Latvijas orientēšanās federācija.

Galvenais tiesnesis - Paulis Bričonoks tel. +371 26435996
Distanču priekšnieks - Edgars Bričonoks tel. +371 26153963
Galvenais sekretārs - Kārlis Osis tel. +371 26521886

PROGRAMMA

Sacensības notiek Amatas novada Amatciema apkārtnē (karte)

3.jūlijs
no 17:00-21:00 Reģistrēšanās sacensību centrā "Spuģos".
4.jūlijs
no 10:00-15:00 Reģistrēšanās sacensību centrā "Spuģos".
no 15:30 Starts MTB-O sacensībām garā distancē – Latvijas čempionāts
21:00 Koncerts, Latvijas čempionāta 1.- 3. vietu ieguvēju apbalvošana, zaļumballe.
5.jūlijs
no 12:30 Starts MTB-O sacensībām sprinta distance
15:00 Noslēgums, kopvērtējuma apbalvošana.

DALĪBNIEKI

S,V- 16, 18, 21, 40, 50, OPEN (atklātā grupa, iesācēji)

Latvijas čempionātā tiek apbalvotas grupas S,V – 16, 18, 21, 40

Latvijas kausa kopvērtējumā tiek vērtēta tikai S,V 21 grupa.

ATZĪMĒŠANĀS

ar SPORTident.

PIETEIKŠANĀS

Sacensībām jāpiesakās līdz 22.jūnija vakaram šeit, norādot vārdu, uzvārdu, grupu, klubu, ODB nummuru, SI kartes nummuru.

DALĪBAS MAKSA

S,V-16, 18, Open- 5.00 EUR/ distance
S,V-21, 40,50 – 10.00 EUR/ distance
Startējušiem pensionāriem 5.00 EUR par distanci.

Piesakoties pēc 22.06., dalības maksa + 50%, ja ir vakances. Dalībniekiem, kas startē Kāpas 3- dienās un taku-o sacensībās, tiks piemērota 50% atlaide. No pieteiktajiem, bet nestartējušajiem dalībniekiem tiks iekasēti 50 % no dalības maksas.

SI kartes īre 1.00 EUR/dienā, veloplanšetes īre 1.00 EUR/dienā. SI kartes nozaudēšanas gadījumā dalībniekam jāatlīdzina pilna SI kartes vērtība!

Vieglās automašīnas caurlaide 2 EUR, mikroautobusa (līdz 10 personām) caurlaide 3 EUR (dod iespēju iebraukt abu sacensību centros un dalībnieku nometnē "Spuģos").

KARTE UN APVIDUS

Karte zīmēta 2014. un 2015. gadā, izmantojot lāzerskanējuma materiālus. Kartes autori I.Peilāns, E.Zvaigzne, M.Strautnieks, P.Bričonoks, MTB-O versija-E.Bričonoks.

Garās distances kartes mērogs 1:15 000, sprinta distances – 1:7 500, augstumlīknes ik pēc 5 m. Kartes izmērs garajai distancei A3 formātā, sprinta distancei A4 formātā.

Pārsvarā skuju koku mežs ar dažādas braucamības ceļiem un takām. Reljefs ar lielām un vidējām formām, maksimālā augstuma starpība 35 m.

AIZLIEGTIE RAJONI

LOF karšu reģistrā iekļauto karšu Nr.354 "Amata" un Nr.355 "Vēķu ezers" ietvertie apvidi.

APMEŠANĀS

Sacensību centrs un dalībnieku nometne "Spuģos" - teltsvietas cena 3.50 EUR par nakti. Citas apmešanās iespējas: www.amatasnovads.lv vai www.cesis.lv

UZVARĒTĀJU LAIKI

Grupa Garā distance Sprinta distance
S-16 V-16 60-70 min. 15-20 min.
S-18 V-18 80-90 min. 15-20 min.
S-21 V-21 105-115 min. 20-25 min.
S-40 V-40 80-90 min. 20-25 min.
S-50 V-50 OPEN 60-70 min. 15-20 min.

Distanču garumi

Pa gaisa līniju

Grupa Garā distance Sprinta distance
S16 V16 S18 S40 S50 Open 10,7 km 13 KP 3,9 km 10 KP
S21 V18 V40 V50 18,0 km 17 KP 4,8 km 14 KP
V21 21,9 km 21 KP

STARTA KĀRTĪBA

Starta intervāls garajā distancē 3 minūtes, sprinta distancē 1 minūte. Starta koridorā jāierodas 2 minūtes pirms starta. Karte tiks izsniegta 1 minūti pirms starta. Abu dienu starti atradīsies aptuveni 1,5 km no sacensību centra.

APBALVOŠANA

Divu dienu summā 1. – 3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām, katras distances S,V – 21 grupu uzvarētāji ar kausiem.

Garās distances 1.- 3. vietu ieguvēji, ODB reģistrētie dalībnieki, grupās S,V 16, 18, 21, 40, tiks apbalvoti ar Latvijas čempionāta medaļām.

CITI NOTEIKUMI

Velo aizsargķiveru lietošana ir obligāta.

Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem sacensību dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.

Dalībniekiem atļauts nobraukt no kartē iezīmētajiem ceļiem, izmantot pļavas.

Visiem startējušajiem sacensību dalībniekiem ir saistoši LOF apstiprinātie velo orientēšanās sacensību noteikumi.

Esiet uzmanīgi šķērsojot ceļu P31 Drabeši-Ērgļi.

Sacensību dalībnieki ir paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību.

PAPILDUS INFO

Galvenais tiesnesis P.Bričonoks tel.+371 26435996, e-pasts: paulis.os@inbox.lv

Pieteikšanās

Pieteikšanās slēgta.

Par vakantām vietām interesēties pie P.Bričonoka tel.+371 26435996, e-pasts: paulis.os@inbox.lv